Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van
14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na
de dag waarop u of een door u aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het laatste goed
fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons:
Arco Supplies
Forel 27, 3824 LA  Amersfoort
Tel: 0638638051
email: info@poppersplaza.nl
via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde onderstaande
modelformulier voor herroeping, maar bent
hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat
het om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u
alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met
uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld en
in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij
op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft
verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht, wij mogen wachten met terugbetaling tot wij
de goederen hebben teruggekregen, of u heeft
aangetoond dat u de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
U bent alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat
verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen
vast te stellen.

U dient de goederen onverwijld, doch in
ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons Arco Supplies terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de
goederen komen voor uw rekening.

Uitsluiting herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.


Formulier Herroepingsrecht
 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN